Ramanuja Nutranthathi – 78

0
618 views
Udayavar - Tirumayam
Udayavar - Tirumayam

விளக்கவுரை:

“இவனது (எனது) உள்ளத்தைத் திருத்தி, அரங்கனின் பணியில் இவனை ஈடுபடுத்தவேண்டும்”, என்று நீவிர் (எம்பெருமானார்) உமது மனதில் எண்ணி, எனது மனதில் புகுந்தீர். வீட்டில் குடி புகுந்த பின்னர், அங்குள்ள செடிகள் போன்றவற்றை நீக்குவது போன்று, அஜ்ஞானம் காரணமாக ஏற்பட்ட விபரீதமான எண்ணங்கள் முழுவதையும் நீவிர் அகற்றினீர். ஆத்மா என்னுடையது என்று எண்ணிய எனது கள்ளத்தன்மையை போக்கினீர். வேறு யாரும் என்னைக் குறித்து நெஞ்சத்தாலும் நினைக்கதபோது நீவீர் உமது உள்ளத்தில், “இவன் இப்படி அழிகிறானே” என்று வருந்தி, எனது விருப்பத்தின்படி நடப்பது போன்று நடித்து, நான் அறியாமலேயே என்னைத் திருத்திவிட்டீர். “இருள்தருமாஞாலம்” என்று உள்ள இந்த மண்ணில். ஸம்ஸாரியாக உலக விஷயங்களில்கிடந்த என்னைத் திருத்தினீர். அதன் பின்னர் எனக்கு எஜமானன் திருவரங்கனே ஆவான் என்று உணர்த்தி, எனக்கு ஞானம் அளித்த அவனுக்கு எனது உயிரையே எழுதிக் கொடுக்கும்படிச் செய்துவிட்டீர். எம்பெருமானாரே! இவ்விதம் படாதபாடு பட்டு நீவீர் திருத்திய எனது மனமானது, நீவிர் அறிவித்த மெய்யான தத்துவமான திருவரங்கனை விடுத்து, மற்றொரு பொய்யான பொருளில் என்றும் நாடாது. ஒளி உள்ள இடத்தில் இருள் புகாது போன்று, ஞானம் ஏற்பட்ட பின்னர் அஜ்ஞானம் எப்போதும் தலைகாட்டாது அல்லவோ?

EmperumAnAr is above the Lord- Amudhanaar explains in different manner again in the verse.

Meaning:

Emperumaanaar- Sri Ramanujacharya- after seeing my lowly nature, decided to enter into my heart. There, like a resident first cleans the place of residence first, YathirAjar removed the dirt from my heart. He had such a great greed for correcting me (means: It is impossible. And still he wanted to correct me and tried), that none would have dared. If I come to know of your intentions, I may obstruct and escape from your endeavors, and hence, knowing fully well of that, you have clandestinely operated from within and changed me completely to become the servant/bhakthA of Sri Vallabhan, Sriya: Pathi Sriman Narayanan. . What a dayA on me, Sri RamanujA! Due to Your Parama krupA, EmperumaanaarE! Any other wrong thoughts contradicting to what dEvarIr has taught me, will never ever hereafter enter into my mind.

em raamaanusarE!– Oh Ramanuja!- You

karutthil pugundhu– entered into my mind and heart

uL il kaLLam kazhaRRi– resided therein as your residence and slowly disrobed the misdemeanors.

karudha ariya– incomprehensible

varutthatthinaal– remorse feeling that this jeevathma is wasting his precious life OR feeling bad for the jeevathma’s wasteful life and taking pity on him

miga vanjitthu– pretending as if he is letting me go on my own way; and lets me do that

indha maNN agatthE nee thirutthi– on this earth itself- you have transformed me and corrected methirumagaL

kELvanukku AL aakkiya pin– after making me realize that I am the eternal servant of Sriya: Pathi Sriman Narayanan

maRRu– other than [that I am the sEshan –servant for Him and realize my eternal sEshathvam,

vOr poi poruL en nenjil porundha padaathu– my mind would never ever accept any other illusory false tattvam; or philosophy anymore

miga vanjitthu– cheated or deceived or pretended to let me go on my own way and I later find myself following what he had preached; Sri Uttamur Swamy narrates a great anecdote:

Sri Kethadipatti Swami [dwitheeya Rangaramanuja Mahadesikan Swami] was gracefully present those days as great acharyan. There was one person who came from abroad and wanted to perform bharanyAsam at the feet of Swami. He was given beautiful explanation as to what would be the wonderful divine feeling and anandham one gets at SrivaikuNtam and what all one can get to serve the Lord and how blissful it would be! That person asked if he would get some kind of soup made of raagi [KEzhvaragu- in Tamil] Acharya saarvabhoumar did not tell that Kezhvaragu or Raagi should not eaten or drunk; one should eat rice etc. He said: if you want to serve the Lord with great dishes made of raagi there will be plenty there and you can continue to permanently offer Him as if you offer Him akkaaara adisil; He never even said that there would be better grains available and you do not have to go for such lowly stuff. This is the kind of miga vanjitthu- deceiving the sishya and letting him go through the way he wants to and bring him back.

Some even ask during bharanyasam- if the Lord would suck them straight to Srivaikuntam as they would like to be here in prakruthi maNdalam; the answer given by the acharyas: No need to worry at all. The Lord would grant you everything for you to prosper here on this earth with complete life and then only grant you moKsham at the end of this birth. This is TRUE, indeed.

kaLLam akzhaRRi– removing the misdemeanor of the mind; the cheating- or stealing. If one thinks himself as the swathanthran, then it is equivalent to stealing the AthmA that eternally and originally belongs to the Lord. Thinking that it belongs to us, itself is Stealing. Slowly EmperumAnAR explains the nithya niroopadhika ananyaarha sEshathvam of jeevathma and removes such a feeling from my mind.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here