Vaduvur Sri Kothandaramaswamy Temple Jaya Varusha Sri Ramanavami Brahmotsava Patrikai

0
3,762 views
Vaduvur Ramar Patrikai
Vaduvur Temple Committee has scheduled to conduct Sri Ramanavami Brahmotsavam in grand manner at Vaduvur Sri  Kothandaramaswamy Temple, Vaduvur. The brahmotsavam will take place for 10 days from 29th March to 7th April 2015. All Astikas are invited to participate Sri Rama Navami Brahmotsavam at Vaduvur and get the blessings of Divyadampatis.
As a refresh, the schedule is
Day 1 – Dwajaarohanam (Flag Hoisting), Thirukalyana Sevai
Day 2 – Pallaku Mara Vuri Sevai, Surya Prabhai (Sun God)
Day 3 – Pallaku Baalaroopa Sevai, Sesha Vahanam (Aadi Sesha/Serpent)
Day 4 РPallaku Balarama Sevai, Garuda Sevai  (Garuda, the king of birds)
Day 5 – Pallaku Nachiar Thirukolam, Hanumantha Vahanam
Day 6 – Nagarvalam, Mohana Alankaram (Ksheera Sagara Madhanam)
Day 7 – Kalyanotsavam, Choornabhishekam, Thiruchivigai Purapadu
Day 8 – Pallaku Navaneetha Krishnan Alankaram, Haya (Horse) Vahanam
Day 9 – Thiruther/Rathotsavam
Day 10 – Sapthavarnam – Pushpa Pallakku (Palanquin)
The details of Event are given in the Patrikai…
Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-1 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-2 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-3 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-4 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-5 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-6 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-7 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-8 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-9 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-10 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-11 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-12 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-13 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-14 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-15 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-16 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-17 Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015-18Vaduvur Rama Navami Brahmotsava Patrikai 2015
Courtesy : Sri Rajesh
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here