Ramanuja Nutranthathi – 64

1
652 views

விளக்கவுரை:

தன்னை அண்டியவர்களைக் காப்பாற்றும் தன்மை உடையதும், தான் விரும்பியவர்களுக்கு மாலை சூடி அவர்களுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்விக்கும் திறனுள்ளதும் ஆகிய யானை போன்று எங்கள் எம்பெருமானார் உள்ளார். இத்தகைய யானையின் மதநீராக வழிவது எது என்றால் – நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த, அழகான பண்களுடன் கூடிய, தெளிவான தமிழில் உள்ள திருவாய்மொழி ஆகும். இத்தகைய திருவாய்மொழி என்னும் மதநீர் எங்கும் பரவி ஓடும்படி யானையாகிய எம்பெருமானார் வந்தார். இந்த யானையின் தந்தமாக எது உள்ளது என்றால் – (தந்தம் = உடையவர் திருக்கரத்தில் உள்ள த்ரிதண்டம் என்றும் கூறலாம்) ஸத்யமே வடிவமாக உள்ளதும், மிகுந்த பெருமை உள்ளதும் ஆகிய வேதங்கள் ஆகும். அல்லது நம்மாழ்வாரின் தமிழ் வேதமாகிய திருவாய்மொழியைக் கூறியதாகவும் கொள்ளலாம். அல்லது பசுந்தமிழ் ஆனந்தம் பாய்மதம் என்பதற்கு – ஸ்ரீமந் நாராயணன் என்னும் கடலில் இருந்து, ஆழ்வாராகிய மேகமானது கருணை என்னும் நீரை பருகி எடுத்தது; அதனை பெரியநம்பி என்னும் குன்றில் பெய்விக்க, அங்கிருந்து அந்தக் கருணையானது வழிந்து, மணக்கால்நம்பி – உய்யக்கொண்டார் – ஆளவந்தார் என்னும் ஆறுகளில் பாய்ந்து, எம்பெருமானார் என்னும் குளத்தை அடைந்து, ஸம்ஸாரிகளைக் காத்தது – என்று பொருள் கொள்ளலாம். இப்படிப்பட்ட த்ரிதண்டம் ஏந்திய இவர் செய்வது என்ன? யானையாக வந்து வேதங்களை மறுத்துக் கூறுபவர்களை மிதித்தும், தனது தந்தம் கொண்டு குத்தியும் ஓடச் செய்கிறார் என்று கருத்து. ஸர்வேச்வரன் எப்போதும் தனது திருக்கரங்களில் சங்கும் சக்கரமும் கொண்டது போன்று, எம்பெருமானார் எப்போதும் த்ரிதண்டத்துடன் உள்ளார். இப்படிப்பட்ட யானை இந்த பூமியில் உள்ள ஹிமாசலம், வேங்கடாசலம், சாரதாபீடம் ஆகிய இடங்களுக்கு வந்து, வாதம் செய்தவர்களைத் தள்ளியபடி நின்றது. எம்பெருமானாரின் வாதங்களை எதிர்த்து வாதம் செய்பவர்களே! உங்கள் வாழ்வு இத்துடன் முடிந்தது.

Having assumed himself as the female elephant [in the last verse], Amudhanaar sings in praise of YathirAja as the male elephant and how it chases away those other religious vaadhis effortlessly.

Meaning:

Our own possession- Sri Ramanujar is like a huge male elephant; He shines so brightly and gracefully, with beaming Anandham (bliss) of having enjoyed the Tamil Veda Sri SaTaakopa’s Thiruvaaymozhi; he holds the Divine holy TridhaNdam in his hand. Oh Logicians [those who argue mainly based on tharkka and are not basing the arguments on Vedas]! All of you can not even stand against Sri Ramanuja. He stands so toweringly pushing you all to the sides with his authoritative authenticated arguments. With the chain of sishyas and their sishyas linked to Sri Ramanuja, you have no chance to survive your wealth. The world will now prosper.

vaadhiyargaaL– those who argue with dhurvaadham [wrong arguments or unsaasthric arguing] [Our Ramanuja]

Vezham– Strong majestic male elephant

paNtharu maaRan pasu thamizh– the rhyming, musical, wonderful divine verses in chaste tamil [Thiruvaaymozhi]

Anandham– with the bliss of enjoyment of the same [by Ramanuja]

Paaymatham– manas, vaak and kaayam [Mind, speech and action]- arising out of these Anandham from Thiruvaaymozhi

viNdida– that flows from these and thereafter [reinforced by]

meymmai kOnda vEdham– the Truthful Vedas [meaning- all statements of Vedas are only True and nothing but Truth]

kozhu dhaNdam yEndhi– holding the stick [tridhNadam] that is the personification of above mentioned truthful Vedas

kuvalayatthu maNdi vandhu yEnRadhu– walked all over the earth successfully ungaL vaazhvu aRRadhu- your matham is now lost. Your survival is at stake. Thiruvaaymozhi is nothing but Tamil Vedas. NammazhwAr has blessed us with the divine Thiruvaymozhi verses due to his compassion and grace. It provides us with the inner meanings of the Vedas so that we attain delight. It is in such lilting style and hence can be even enjoyed singing and dancing. Since it is Vedas in Tamil, the blissful enjoyment that comes and the matham that arises out of this enjoyment is also vaidika matham. As these verses are true reflection of Vedas. Other mathams are propagating only distorted Vedas or avaidika doctrines. They are false as they propagate the falsehood of the jeevas, the world. They say everything is an illusion. Everything is soonyam. They are not permanent as it was started later unlike the vaidika matham which has no beginning and Sriman Narayanan is the first acharya [peethaka vaadai piraanaar biramaguruvaagi vandhu] Thus EmnperumAnar [idhu koNdu
soothram vaakyam orunga vittanar].

Our poorvacharyas have mentioned that Sri Bhashyakarar established the sampradayam, with his greatest unambiguous interpretation /commentaries on Vedas and Vyasa’s Brahma soothra. How could he alone get that most accurate interpretation, while Sri Sankaracharya and others could not? Because- he was blessed with the Dravida (Tamil) Vedam- Naalyaayira Divya Prabhandham. “idhu koNdu, Soothra vaakhyatthai orunga vittanar”- says Sri Azhagiya Manavala PerumAL Nayanar in Acharya Hrudhayam. . “idhu koNdu”- With the help of this Greatest divine verse of AzhwArs, Sri Ramanuja, could firmly establish the unparalleled Parama vaididka visishtAdvaita sampradhayam with its proprietary SarIra SarIri Bhavam.

What is the cause behind our AchAryA’s achievement? No doubt it is Sriya: Pathi Sriman Narayanan’s grace. But. . the entire credit actually goes to our most merciful, “vaLLal’ Sri Nathamuni. . It is Emperumaan’s upakaram that He has bestowed His grace on us by giving Sri Nathamuni to uplift us.

Thus Sri Ramanuja roared like a male elephant winning successfully against these avaidika religions. He walked with the thirdhaNdam across the country. The three dhaNdas [three sticks tied together] are the three Vedas. It can also mean bhEdha, abhEdha and Ghatak sruthis that are tied together.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

  1. Azhavanthan is my christined name adorned by my Guru during Dheekshai in the year 2003 along with my wife who had already attained the Lotus feet of Lord Venkateshwara.I am waiting for his call ,
    Thank uswamiji for enlightening me abt various vedhas especially for a layman like.Thank u once gain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here