ஸேது பந்தனம்

1
3,331 views
Sethu Banadhanam - ஸேது பந்தனம்
Sethu Banadhanam - ஸேது பந்தனம், அணையும் அவனே! சேருமிடமும் அவனே!

Source:

Sri Nrushimha Priya

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here