Oragadam Sri Kothandaramar Swami Temple Mahasamprokshanam

1
2,042 views

Oragadam Sri Kothandaramar Temple Maha SamprokshanamYesterday, 2nd January 2015, Jaya varusha Thai Punarpoosam; Jeernodharana ashtabandhana maha samprokshanam took place in grand manner at  Sri Seetha Lakshmana Hanumath Sametha Kothandaraman Swami Devasthanam, Parangushapuram, oragadam, Chennai.  The Mahasanthi Homam took place the day before  the samprokshanam. In the early morning around 9.00  a.m Samprokshanam for Kumbha Kalasam took place in grand manner. Lot of astikas took part in the mahasamprokshanam and had the blessings  of Divyadampatis.

The following are some of the photos taken during the occasion…

Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-01 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-02 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-03 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-04 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-05 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-06 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-07 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-08 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-09 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-10 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-11 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-12 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-13 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-14 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-15 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-16 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-17 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-18 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-19 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-20 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-21 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-22 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-23 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-24 Oragadam Sri Kothandaramar Sannadhi Mahasamprokshanam 2015-25

Photography : Sri Bargavan Lakshmi Narasimhan

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here