Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Jaya Varshika Brahmothsavam : Selvar Utsavam

0
2,046 views

Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 1On 29 May 2014, Jaya varusha Vaikasi Rohini ; The Annual Vaikasi Brahmotsavam pre event  Selvar utsavam took  place in grand manner  at Sri Srinivasa Perumal Temple, Sri Vedanta Desikar Devasathanam, Mylapore ,Chennai. In the evening Srinivasa Perumal Selvar Purappadu took place in Ul prakaram of the temple premises. The brahmotsavam will commence  with Dvajarohanam  on 31 May 2014. Lot of astikas took part in the purappadu and had blessings of  Perumal.

For Purappadu timing and date,The Brahmotsava Patrikai can be viewed here : Mylapore Sri Srinivasa Perumal Varshika Brahmothsavam Patrikai

These are some of the photos taken during Selvar Purappadu..

Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 11 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 10 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 9 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 8 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 7 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 6 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 5 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 4 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 3 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 2 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 1 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 18 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 17 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 16 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 15 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 14 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 13 Mylapore SVDD Srinivasa Perumal Selvar Ul Purappadu 12

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here