Thiruadyayana Utsavam and Sankramana Utsavam at Sri Aravamudhan Sannidhi

0
2,306 views
Sarangapani Thiruadhayana utsavam 2013-02

In this Vijaya Varusham, the annual Thiruadyayana Utsavam commenced in very grand manner at Sri Sarangapani Temple, Kumabakonam on December 16, 2013; Margazhi Rohini. This utsavam will take place until January 6, 2014. Meanwhile, Sankramana Utsavam is scheduled to take place from January 5, 2014. All astikas are invited to attend the upcoming Utsavams and get the blessings of Thayar and Perumal at Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Sannidhi.

The important details of the Thiruadyayana Utsavam are as follows:
16.12.13   Margazhi 1   Thiruppallandu Seva Thodakkam
18.12.13   Margazhi 3    Nachiyar Thirumozhi Satrumurai
24.12.13   Margazhi 9    Periya Thirumozhi Seva Thodakkam
25.12.13   Margazhi 10  Pahal Pathu Satrumurai
                                          Thirumangai Azhwar Thiruvadi Thozhal
26.12.13   Margazhi 11  Irappathu. Thiruvaimozhi Seva Thodakkam
27.12.13   Margazhi 12  Gandharvan Kudai
30.12.13   Margazhi 15  Sri Aaravamudhan with Sri SriDevi Thayar, Sri Boomi
                                         Devi Thayar and Sri Komalavalli Thayar
                                          Paramapatha Nathan Seva in Sesha Vahanam –
                                          15th Seva – “Aaravamudhe” Pasuram recital.
                                          Sri Nammalzwar Thiruvadi Thozhal.
03.12.14   Margazhi 19   9 am Seva. Perumalukku Thayar Thirukkolam and
                                            Thayarukku Perumal Thiurkkolam.
                                            Paramapatha Nathan Seva
04.01.14   Margazhi 20  Irappathu Satrumurai. Nammazhwar
                                            Thiruvadi Thozhal
09.01.14   Margazhi 25     Sankaramana Utsava Garuda Seva
11.01.14   Margazhi 27     “Vaikunda Ekadasi” – Yanai Vahanam

14.01.14   Thai 1               Thai Ther. Uthrayana Vasal Thirappu

Sarangapani Thiruadhayana utsavam 2013-00 Sarangapani Thiruadhayana utsavam 2013-01  Sarangapani Thiruadhayana utsavam 2013-03 Sarangapani Thiruadhayana utsavam 2013-04 Sarangapani Thiruadhayana utsavam 2013-05 Sarangapani Thiruadhayana utsavam 2013-06 Sarangapani Thiruadhayana utsavam 2013-07 Sarangapani Thiruadhayana utsavam 2013-08 Sarangapani Thiruadhayana utsavam 2013-09

Courtesy: Sri Amuthan Kainkarya Sabha Kumbakonam

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here