Aippasi Sravanam: Thiurukkudanthai Sri Aaravamudhan & Swami Desikan Purappadu

1
1,392 views

Swami Desikan_Aravamudhan_04

Yesterday, November 10, 2103;Vijaya Varusha Aippasi Thiruvonam, Swami Desikan Maasa Thirunakshatram was celebrated at Kumbakkonam Sri Sarangapani divya desam. Purappadu for Sri Aravamudhan and Swami Desikan took place in the evening .Swami Desikan received malai mariyadhai from Sri Aravamudhan. Earlier last month, Swami Desikan’s Thirunakshatram was celebrated grandly on Purattasi Sravanam, photos of which can be viewed from:

Some of the photos taken yesterday evening during purappadu can be viewed below..

Swami Desikan_Aravamudhan_00 Swami Desikan_Aravamudhan_01 Swami Desikan_Aravamudhan_02 Swami Desikan_Aravamudhan_05 Swami Desikan_Aravamudhan_06 Swami Desikan_Aravamudhan_09 Swami Desikan_Aravamudhan_13 Swami Desikan_Aravamudhan_14 Swami Desikan_Aravamudhan_15 Swami Desikan_Aravamudhan_16 Swami Desikan_Aravamudhan_18 Swami Desikan_Aravamudhan_19 Swami Desikan_Aravamudhan_20 Swami Desikan_Aravamudhan_21 Swami Desikan_Aravamudhan_23 Swami Desikan_Aravamudhan_25 Swami Desikan_Aravamudhan_26 Swami Desikan_Aravamudhan_27 Swami Desikan_Aravamudhan_28 Swami Desikan_Aravamudhan_31 Swami Desikan_Aravamudhan_33 Swami Desikan_Aravamudhan_34 Swami Desikan_Aravamudhan_03 Swami Desikan_Aravamudhan_04 Swami Desikan_Aravamudhan_08 Swami Desikan_Aravamudhan_12 Swami Desikan_Aravamudhan_30 Swami Desikan_Aravamudhan_32 Swami Desikan_Aravamudhan_10 Swami Desikan_Aravamudhan_11

Courtesy: Sri Raghavasimhan, Sri Amuthan Kainkarya Sabha

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here