Brahmothsavam of Sri Shwetha Varaha Swamy, Mysore Palace

0
4,944 views

The Brahmothsavam of Sri Shwetha Varaha Swamy, Mysore Palace is scheduled this April 2012 :
10-04-2012 – 21-04-2012.
The Details are as below ;-

1.) 10-04-2012 : Tue : Anuradha Nakshatra : Evening : Mritthika Sangrahana, Ankurarpanam

2.) 11-04-2012 : Wed: Jyeshta Nakshatra :  Evening : Kalyanothsava, Dhaara Mahotsava, Adhi vaasara, Raksha Bandhana, Dhwaja Prathishte.

3.) 12-04-2012 : Thu : Mula Nakshatra : 1st Thirunal
Morning : Dhwajarohana ;
Evening : Bheri thaadana , Thirupparai , Hamsavahana , Yaga shala Pravesham

4.) 13-04-2012 : Fri : Purvashada Nakshatra : 2nd Thirunal
Evening : Sheshavahana , Padiyettha.

5.) 14-04-2012 : Sat : Uttharashada Nakshatra : 3rd Thirunal
Evening : Nagavalli Mahotsava, Naraandholikaarohana, Chandramandala Vahana, Padiyettha.

6.) 15-04-2012 : Sun : Shravana Nakshatra : 4th Thirunal
Evening : Sri Varaha Mudi Kiratadharana Mahotsava , Pushpa Mandaparohana , Padiyettha.

7.) 16-04-2012 : Mon : Dhanishta Nakshatra : 5th Thirunal
Evening : Prahlada Paripalana, Garuda Vahana, Vishesha Padiyettha.

8.)17-04-2012 : Tue : Shathabihsa Nakshatra : 6th Thirunal
Evening : Gajendra Moksha, Aanay Vasantha, Gaja Vahana, Vishesha Padiyettha.

9.) 18-04-2012 : Wed : Purvabhadra Nakshatra : 7th Thirunal
Morning : Ratha Snapana, Ratha Bali, Yathradaana, Sriman Maha Rathothsava
Evening : Bangara Pallakki Uthsava

10.) 19-04-2012 : Thu : Uttharabhadra Nakshatra : 8th Thirunal
Evening : Theppothsava, Dolothsava, Ashwa Vahana, Kallara Suligey

11.) 20-04-2012 : Fri : Revathi Nakshatra : 9th Thirunal – SRI VARAHA JAYANTHI
Morning : Nagara Shodhanay Uthsava, Sandhana Seva, Choornabhisheka, Avabrutha Snana.
Evening : SamaraBhupala Vahana, Padimaalay, Purnahuthi, Maha Kumbha Prokshana

12.) 21-04-2012 : Sat : Ashwini Nakshatra : 10th Thirunal
Morning : Shanthi Homa, Maha Abhisheka.
Evening : Pushpa Yaga, Dwadasha Aradhana, Hanumantha Vahana, Dwaja Avarohana, Udwaasana Prabhanda, Mooka Bali.

Address :
Sri Shwetha Varaha Swamy Temple.
MYSORE PALACE

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here