Kallahalli Varahanatha Maha Samprokshane (Updated)

1
4,304 views

On June 27th, 2013, Kallahalli Varahanatha Maha Samprokshane was grandly celebrated in the August presence of Sri Lakshmi Hayagriva Divya Mani Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Vagisha Brahmatantra Swatantra Parakala Jiyar.The following are some of the photographs and video taken during the utsavam…

For invitation of the utsavam, please visit http://anudinam.org/2013/06/15/varahanatha-kallahalli-sri-bhu-varahanatha-swamy-temple-maha-samprokshane/

News Courtesy: Sripuram Sri Srikanth; Photo and Video Courtesy: Sri Raghavan KV

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here