Ramanuja Nutranthathi – 61

0
488 views

விளக்கவுரை:

ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையில் – ஸ மஹாத்மா ஸு துர்லப – இப்படிப்பட்ட ஞானி கிட்டுவது மிகவும் அபூர்வம் – என்றான். அதன் பின்னர் ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் திருஅவதாரம் செய்தபோது, “இவரை நாம் காணமுடியாமல் போனதே”, என்று வாஸுதேவனே வருத்தம் கொண்டதாக ஸ்வாமி பெரியவாச்சான்பிள்ளை வ்யாக்யானம் அருளிச் செய்தார். இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நிலையை “அரு” என்னும் பதம் கூறியது. அடுத்துள்ள “முனிவர்” என்னும் பதம் ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரைக் கூறியது. “வாஸுதேவஸ் ஸர்வம்”, “உண்ணும் சோறு, பருகும் நீர், தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன்”, என்று அனைத்தும் கண்ணனே என வாழ்ந்தவர் ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் ஆவார். இப்படிப்பட்ட நம்மாழ்வாரால், “பொலிக பொலிக” என்று போற்றப்பட்டவரும், “ஆ முதல்வன்” என்று ஆளவந்தாரால் போற்றப்பட்டவரும் எம்பெருமானார் ஆவார். இப்படிப்பட்ட உயர்ந்தவர்கள் போற்றும்படியாக, ப்ரபத்தி என்னும் தவம் கொண்டவராக உள்ளவர் உடையவர் ஆவார். இந்த உலகில் எங்கும் பரவியுள்ளதும், எந்தவகையான ப்ராயச்சித்தம் கொண்டும் தொலைக்க முடியாததும் ஆகிய வினைப்பயன்களால் நான் ஸம்ஸாரம் என்னும் கடலில் சிக்கித் தரை காண இயலாமல் இருந்தேன். இப்படிப்பட்ட என் போன்றவர்களை, எங்கள் அறியாமை கண்டு கைவிடாமல், நாங்கள் உள்ள இடம் தேடி வந்து ஆட்கொண்டதால், எம்பெருமானாரின் திருக்கல்யாண குணங்கள் மேலும் ஓங்கி வளர்ந்தன. இவ்விதம் என் போன்ற பாவம் செய்த பலரைக் காப்பாற்றிய பின்னர், எம்பெருமானாரின் குணங்கள் மேலும் ஓங்கியதைக் கண்ட இந்த உலகம் வியந்து நின்றது. என் போன்ற வினை உள்ளவர்கள் இன்னமும் இந்த உலகில் அதிகம் பேர் இருக்கக்கூடும் என்ற எண்ணத்தில் ஓங்கி வளர்ந்தது எனலாம்.

The incorrigible sinner, mahaa paapi -I was. Hence I had apprehension as to what would happen to Sri Ramanuja because of my association. In fact, it proved otherwise and his fame and popularity has grown worldwide now.

Meaning:

Emperumaanaar– Sri Ramanujacharya shines so gracefully that those Bhagawathas, (who always think that Emperumaan Sriman Narayanan alone is everything to them) come to him, take refuge at his Lotus feet and pay obeisance to him. But, Sri Ramanuja, the most merciful One came on his own to me, (the lowliest self, who was deeply immersed in the cruel karma bhandhams, and in the world of tremendous sorrows and samsaaric afflictions) and enslaved me. What a KaaruNyam and daya! Not just that. He has gone searching for others (like me) if any one else is left out for being saved. Thus, the whole earth is awe-struck with his greatest dayA on humanity.

kozhundhuvittu Odip padaraum – the tender leaves grow and the creeper spreads everywhere to all nook and corners

vem koL vinaiyaan– such creeper of unpardonable paapams grew to such huge extent – such a mahaa paapi [I am]

nirayatthu– in this samsaaric world

azhundhiyittaenai– immersed in vandhu ALkoNda pinnum- came on His own to save and rule me and accepted me as His own

aru munivar thavatthOn– The Sage and Saint Ramanuja who is worshipped by the bhAgawathas of highest scholarship and devotion towards Sriman Narayanan e

em rAmAnusan– Our [my] Ramanujacharya

thol pugazh sudar mikku eyzhundhadhu– His fame and popularity grows even farther and more now

atthAl– hence iru nilam adhisayam kaNdadhu-this vast huge world is overwhelmed seeing this wonderful Acharya’s glories [and gets benefited].

The world is wonderstruck – also can be interpreted as: By mixing and saving such lowliest sishya [me], the world thinks- what a great wonder! Even this person has been saved by Ramanuja! That means anyone can be saved. [with a naichyAnusanthAnam by Amudhanaar]

I thought and had an apprehension that by saving me and mixing with me, he will be blamed; his fame will go down; he will be talked about in negative sense, etc. . But on the contrary, that act of his – coming on own towards me and saving me out of great compassion towards me has increased his fame and popularity to a large extent worldwide.

How?- He has ordained me to take over as the Chief priest of Srirangam and he streamlined the procedures of the worship and the puja rituals [koil ozhugu] at the temple. Thus, all other temples also subsequently followed suit. . The fame and popularity of Acharya has thus spread everywhere.

He has also announced that I am the Periya koil Nambhi and placed this lowliest soul at higher pedestal as the Chief priest. Thus his dayA and vaathsalyam has been known across the country everywhere. It is thus clear from this that even the lowliest one can be uplifted and saved by this most merciful Acharyan.

Here the word nirayatthu means- this samsaaric world which is like narakam [hell] and does not actually mean the hell. For a mumukshu, even the heaven is equal to and hence to be considered as hell.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here